Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasielsku

Przejście do sekcji:

Odnośniki

  • Ułatwienia dostępu
  • Intranet
  • Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka:
  • EPUAP
  • Menu

Menu

Święty Jan Paweł II - Nasz Patron

Treść

Historia nadania Imienia Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku został utworzony z dniem 1 lipca 2005 roku w wyniku realizacji wcześniejszego porozumienia pomiędzy miastem stołecznym Warszawą, a Powiatem Nowodworskim. 21 lipca 2005 roku dokonano jego uroczystego  poświęcenia i otwarcia.

30 czerwca 2005 roku o godzinie 18:00 przybyła 32-osobowa grupa Mieszkańców z likwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Smoszewie. Wraz z kadrą pracowników witała Ich chlebem, solą i kwiatami Pani Dyrektor Agata Nowak. Kolejni Mieszkańcy przyjeżdżali z warszawskich szpitali i ZOL-u w Pruszkowie. Niektórzy Mieszkańcy przyjechali ze schronisk, hosteli, prywatnych domów opieki i domów pomocy, ale również z domów rodzinnych. Proces zaludniania się placówki do pełnej 100-osobowej liczby Mieszkańców trwał do lutego 2006 roku.

Papież Jan Paweł II odszedł do Domu Pana w dniu 2 kwietnia 2005 roku. Dążąc do upamiętnienia Wielkiego Polaka Pani Dyrektor (po wystąpieniu z inicjatywą ówczesnego radnego Powiatu Nowodworskiego Pana Stanisława Romana Tyca) zwróciła się do Rady Powiatu z wnioskiem o nadanie Domowi Pomocy Społecznej w Nasielsku imienia Jana Pawła II. Uchwała została przyjęta w dniu 29 grudnia 2005 roku.

„Niech Sługa Boży Jan Paweł II będzie dla wszystkich stanowiących codzienność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku wzorem w wzrastaniu w wierze, w umacnianiu chrześcijańskiej miłości i nadziei oraz oparciem w niesieniu życiowego krzyża”. Tak w Dekrecie z dnia 25 kwietnia 2006 roku napisał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Wielgus – ówczesny Biskup Płocki.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 czerwca 2006 roku i wzięli w niej udział przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Starosta oraz Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Zarząd oraz Radni Powiatu, Przewodniczący Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Burmistrz Nasielska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor Biura Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, Przedstawiciele Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wielu dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i powiatu nowodworskiego. Obecna była również inicjatorka budowy Domu oraz Dyrektor domu w budowie Pani Alicja Tyc.

W swoim przemówieniu rozpoczynającym uroczystość Pani Dyrektor Agata Nowak powiedziała: „Sądzimy, że otwierając Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku w lipcu 2005 roku, nadarzyła się szczególna okazja, by tu w powiecie nowodworskim uczcić największy światowy autorytet XX wieku poprzez nadanie imienia Jana Pawła II naszej placówce. Biskupi polscy po śmierci Ojca Świętego wzywali, by oddając cześć naszemu Papieżowi nie tylko nazywać place, ulice, budować pomniki, lecz coś, co służyłoby dobru bliźniego. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku nosił będzie imię Jana Pawła II. Będzie to zadośćuczynienie wezwaniu Biskupów, a dla nas – pracowników i Mieszkańców - okazja do realizowania budowy żywego pomnika upamiętniającego naukę i troskę, służenia potrzebującemu człowiekowi głoszonego przez naszego Patrona”.

Uroczystą Mszę Świętą odprawił Czcigodny Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki przy koncelebrze pozostałych księży. Na frontonie Domu oprócz płaskorzeźby przedstawiającej Jana Pawła II widnieją od tego czasu Jego słowa:

„Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, który wzrusza się nieszczęściem bliźniego”.

W dniu 7 czerwca 2011 roku odwiedził nasz Dom Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, który z darem modlitwy i błogosławieństwa pozostawił nam te słowa: „Z radością nawiedzam Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, po sześciu latach od jego powstania i poświęcenia. Cieszę się, że patronuje mu błogosławiony Jan Paweł II – Wielki miłością Boga i człowieka. Niech w tym Domu Jego osoba i nauka pomaga żyć godnie i szlachetnie. Życzę by Miłość była codziennością wszystkich, którzy ten Dom tworzą”.

W imieniu Mieszkańców i Pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z pielgrzymką do Rzymu udała się Pani Dyrektor Agata Nowak, aby bezpośrednio uczestniczyć w uroczystości Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, która miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku. Na pamiątkę tej pielgrzymki przywiozła obraz przedstawiający Świętego Jana Pawła II, który w trakcie uroczystej Mszy Świętej w dniu 6 maja 2014 roku podarowała Domowi. Obraz na co dzień eksponowany jest w kaplicy.

Pani Dyrektor wraz z ówczesnym Proboszczem Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku oraz Kapelanem Domu Tadeuszem Pepłońskim, po uzyskaniu aprobaty obecnego z nami Księdza Biskupa zwrócili się do Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przekazanie relikwii Świętego Jana Pawła II do Kaplicy naszego Domu.

W dniu 17 czerwca w Kurii Metropolitalnej w Krakowie Pani Dyrektor wraz z inicjatorką Panią Iwoną Frelikowską, pracownikiem naszego Domu, odebrały relikwie w postaci kropli Krwi Naszego Patrona, które pozostaną z nami na stałe. Dlatego głęboko wierzymy, że tu na Ziemi, w kraju nad Wisłą, nie jesteśmy pozostawieni samym sobie i Wielki Papież Polak Jan Paweł II otula nas rąbkiem swojej Świętości.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje